СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

"Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал-Иргэн таны төлөө" "Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал-Иргэн таны төлөө"

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 Шагналд дэмжин уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-26 8/38
2 Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хороодын бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-09 7/37
3 Сүхбаатар дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Зөвлөлийн гишүүдийг эргэлтэд оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-09 7/36
4 Дүүргийн 2023 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-09 7/35
5 Дүүргийн 2022 оны төсөвт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-09 7/34
6 Дүүргийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-09 7/33
7 Сүхбаатар дүүргийн Газар зохион байгуулалтын 2022 оны төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнэх, 2023 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-09 7/32
8 Сүхбаатар дүүргийн 2022 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнэх, 2023 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-09 7/31
9 Төрийн цол, одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-13 5/24
10 Төрийн цол, одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-13 5/20
11 Төрийн цол, одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-05-23 5/19
12 Тогтоол хүчингүй болгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-11 4/15
13 Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Зөвлөлийг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-11 4/18
14 Хурлын ажлын албаны бүтэц, орон тоог батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-11 4/17
15 Эхийн алдар одонд дэмжин уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-11 4/14
16 Зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-11 4/13
17 Төрийн цол, одон медальд дэмжин уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-11 4/12
18 Тогтоол хүчингүй болгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-11 4/11
19 Асуудлыг дэмжих тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-11 4/10
20 Төлөөлөгчдийн энгэрийн тэмдэг, үнэмлэх, албан бичгийн хэвлэмэл хуудас хэрэглэх журам, загвар батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-11 4/09
21 Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хороодын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-11 4/08
22 Хурлын хороодыг байгуулж, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журмыг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-11 4/07
23 Сүхбаатар дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны дэг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-11 4/06
24 Сүхбаатар дүүргийн 2021 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнэх, 2022 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-17 3/01
25 Дүүргийн 2022 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-17 3/05
26 Дүүргийн 2021 оны төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-17 3/04
27 Дүүргийн 2020 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-17 3/03
28 Сүхбаатар дүүргийн Газар зохион байгуулалтын 2021 оны төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнэх, газар зохион байгуулалтын 2022 оны төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-17 3/02
29 Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-12-12 №7

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 1064
479 / 45%
200 / 19%
196 / 18%
84 / 8%
105 / 10%