СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ
15-р хорооны ИТ-ын Зохион байгуулагч
Э.Мөнхсахъя

Боловсрол

  • 1998 - 2008 Наран цогцолбор сургууль
  • 2008 - 2012 МУБИС

Туршлага

  • 2013 - 2014 Сүхбаатар дүүргийн ЗДТГ-т

Имэйл

Cv Facebook

  • ӨНӨӨДӨР:
  • 99
  • НИЙТ:
  • 477 406